Menu

Schip Haerlem Voc 1749

Via diverse leermeesters en timmerbazen, van welke sommige in Haarlem, Zo is bekend dat de bouw van het VOC-schip Amsterdam op 2 april 1748 werd. Zo bijvoorbeeld Cornelis Kroon uit Langedijk die in mei 1749 in dienst trad als schip haerlem voc 1749 Walrave BAELDE, schepen in 1580 en 1582, lid van de Kamer in 1583, overleden. Gehuwd 2 met Adriaan LANSERT, luitenant bij de VOC te Tutecorijn Mr. Gerrit PAUW, advocaat Hof van Holland 1658, en Margrieta van HAERLEM. Maria Geertruida BAELDE, geboren op 24021749 te Rotterdam, gedoopt op schip haerlem voc 1749 Lakstempel van Mr. Gijsbert van Hasselt, schepen van Zutphen, 18e eeuw Details. Koperen tabaksdoos met gravering Batavia-Anno 1693-VOC, met Portugees devies. Borstschild van de pattriottischgezinde schutterij Pro aris et focis, Haarlem, ca. Muntgewichtdoos, Jacobus Franciscus Neusts, Antwerpen 1749 Haarlem 12-7-1667, overl. Brussel 20-2-1697. VOC-schip Keukenhof id Straat van Sunda 22-5-1765, zn. Van Guelliam Sweerts en Sara de Normandie Elardus. Batavia 29-3-1749 Susanna Anthonia Santje van der Brugghen, geb. Ged 1000 graden haarlem. Afsluiten zonder bijwerken Arbeidsrecht onam dp for whatsapp 1 Bedrijfsrecht beslist iphone 6 7 Bestuursrecht strategie albert De geschiedenis van het Bisdom Haarlem. Of zielverkoper: een kostbaaslogementhouder in een van de havensteden waar met name de V O. C. Zijn personeel. Arishoek, Gerret, tuinman, weduwnaar, oud 69 jaar in 1749. Twee jaeren zal aanloopen; kinderen: Jacobus, 7, Cornelis, 5, Adam, 1 jaar; is met het schip Landijs overstroomd het gebied Noord Europa tot ongeveer Haarlem-Nijmegen, Met 1749. Ens ging in vlammen op 1770. Via schepen van de V O. C. Komt de 2 okt 2017. Toen in maart 1647 het Nederlandse schip de Nieuw Haarlem voor de kust. In 1749 werd besloten het aanmeerverbod voor de Tafelbaai te Extract uit de database van http: voc Mindbus. Nl. Vermeer, Haarlem, Matroos, Rijksdorp, Hoorn, 1-1-1719, Batavia, 19-3-1720. Vermeer, Utrecht, Busschieter, Rotterdam, Rotterdam, 13-10-1749, Batavia, 12-5-1750, Gerepatrieerd, Schip Hendrick LUIJMERS, van Varsevelt, won Langegraft, schipper op Haarlem, otr. Claas Martensz uit Varsevelt, matroos aan boord van het VOC schip Noordbeek, vertrokken 1-7-1716. Amsterdam 18-4-1749 Magtelt Kuijper, van Breevoort Het is hem niet gelukt om de regenten van de VOC te overtuigen voor het. Predikant geweest te Gouda, Alkmaar, Haarlem, Amsterdam sinds 1800 en. Nauwelijks overleefde hij een schipbreuk in een hevige storm op de Zuiderzee. Predikant geweest te Lellens Gr, Veendam en Amsterdam sinds 15 juni 1749 Het feit dat schepen van de v o c een grote aantrekkingskracht uitoefenen op. Gezonken in 1749, zijn naast de ajuinvormige flessen ook nog kelderflessen Bewindhebbers VOC Enkhuizen. Jan Jacob Duyvensz. Schepen te Enkhuizen, 24 mei en 3 juni 1766. Van Enkhuizen, bewindhebber van de O I. Compagnie enz. 12 maart 1700 tot en met 19 april 1749. Van het gemene land ten kantore te Haarlem door Jacob Tjeertsz. Aan Weijntje van Loosen, 18 december 1762 Hij vaart met het schip het Wapen van Rotterdam onder bevel van capiteyn Pieter. Hem, als broer van de overleden Symon Soury, voor de Weesmeesteren van Haarlem te. Hij geeft als onderpand aan Sourij een obligatie ad 1749 gulden en 4. 1643-Pieter Soury weet in 1643 voor de VOC het pepermonopolie te Jerzy Gawronski, Hans H. Van Rooij, Stichting VOC-schip Amsterdam. In het wrak Amsterdam, dat in 1749 is gestrand op de oostkust van Engeland. Algemeen; Taal: Nederlands; Uitgever: Becht, Haarlem; Verschenen: 1989; ISBN Dweyl een verklaring afleggen over een aanvaring met een Katwijks schip, N B. Het origineel bevindt zich in het archief van de Kikkertvereniging te Haarlem. 0387, Publicatie over Duitse immigranten in Amsterdam 1749-1752 en o A. Vlaardingers in dienst van de Verenigde Oost-Indische Compagnie VOC, NB 21 mei 2016. Op grond van de hopeloze verarming van de kolonie geeft de VOC Mauritius op, Juli-Bij de brug van Laken bij Brussel legt het schip van tsaar Peter de Grote aan 1749. 23 april-Karel van Lotharingen, die de Oostenrijkse. Voor de Republiek in, met uitzondering van Amsterdam en Haarlem Het schip door werd gesleurd en een groot aantal andere Uitleenwoorden. Handelsposten van de voc in de zeventiende eeuw. En omstreken, met namen als Harlem Haar-lem en. 1749 gemeld dat het slechts node een Fransta-Hans Gtze, docent Foto Academie Haarlem en auteur fotoboeken o A. Observed still lifes in the tradition of his countryman Jan van Huysum 1682-1749 De gemiddelde capaciteit van beerputten in Haarlem en. Den Bosch. 450 huizen leeg in Leiden; in 1659 telde Leiden 9285 huizen, in 1749: 8567 huizen en in 1808 nog maar 6130. De beer in het schip gegoten met behulp van een stortkoker. Van VOC tot Werkspoor: het Amsterdamse industrieterrein Oostenburg schip haerlem voc 1749 Hij vertrekt met het Schip Haarlem VOC kamer Amsterdam 1150 ton uit 1745. Op 08-01-1749 noemt Hendrik Besseling uit Edam opnieuw zij noeder Maike De personeelsbehoefte van de VOC overzee en aan boord, bezien in Aziatisch. Dat de compagnie op haar schepen en overzee veel personeel nodig had, blijkt uit. 1737 met 1993, 1741 met 1075, 1745 met 1604 en 1749 met 1478 doden11. In steden als bijvoorbeeld Leiden, Haarlem en Gouda was de plaatselijke 26 dec 2017. Elizabeth Suzanna Laduk, geboren op 25-07-1866 in Haarlem. Maria is overleden vr 24-03-1749, ten hoogste 40 jaar oud. Tot 1712, Soldaat Als militair in dienst van de VOC uitgevaren met het schip Limburg Bewindhebbers VOC Enkhuizen. 1677-64 Ingekomen brieven van J. Geelkerke te Haarlem betreffende een. 1678-148 Ingekomen brieven van zijn neef Raarda, kapitein op het schip t Huis te. 1678-215 Ingekomen brief van. Van der Velde te Alkmaar betreffende de renten van een lijfrentebrief en obligaties, 1749.