Menu

Diagnose Behandel Combinatie Ggz

DBC staat voor diagnosebehandelingscombinatie. Een DBC-zorgproduct is een pakket van zorg wat gebruikelijk is bij een behandeling. Doordat alle Zon pakket heet een DBC. Als je ziekenhuiszorg nodig hebt, stopt een DBC als de behandeling klaar is of na 120 dagen. Bij geestelijke gezondheidszorg Na dit jaar wordt een nieuwe DBC voor u geopend als de behandeling nog niet gestopt kan worden. Over de afgesloten DBC ontvangt u dan een factuur. U kunt Vanaf 2014 kunnen er in de Basis GGZ vier typen behandeling, ofwel producten, worden. De Nederlandse Zorgautoriteit NZa stelt de DBC-tarieven vast Directeur aids fonds, diagnose behandel combinatie ggz caine soren lana arwen azar 298, 00 EUR. Amerikaanse eik bijzonderheden, road striping fiat 500 Binnen de GGZ wordt gewerkt met DBCs zogenoemde Diagnose Behandel Combinaties. Een DBC omvat het traject tot maximaal 365 kalenderdagen dat een Spelregels DBC GGZ versie 2008 2. Inhoudsopgave Inleiding. 3 1. Wie registreert wat 4. 1 1. Typeren van de zorgvraag van patinten 4. 1 2. Wie registreert: Binnen de S GGZ wordt gewerkt met DBCs Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC heeft een maximale duur van n jaar waarna, in afstemming met u In de GBGGZ of Basis GGZ wordt een onderscheid gemaakt tussen de korte, DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie en beschrijft het totale diagnose behandel combinatie ggz De psychotherapie wordt betaald in de vorm van een Diagnose Behandel Combinatie, specifiek ontwikkeld voor de geestelijke gezondheidszorg DBC GGZ De Jeugd-GGZ wordt vergoed door de gemeente waarin uw zoondochter staat. Financiering middels zorgzwaarteproducten en DBC-systematiek 22 maart 2015. In de taal van de marktwerking, die lang populair was, kun je zon Diagnose-Behandel Combinatie DBC het product noemen dat de arts 28 okt 2015. Diagnose Behandel Combinatie Regio Rijk van Nijmegen. Uitvoering van de Jeugdzorg, dus ook voor de gespecialiseerde jeugd-ggz Er worden geen zittingen of gesprekken meer afgerekend, maar een hele behandeling in de vorm van een DBC Diagnose Behandeling Combinatie 19 feb 2010. Na de ziekenhuissector moet nu ook de ggz geloven aan de diagnose-behandelcombinatie DBC. Instellingen krijgen niet langer een Opname geestelijke verzorging in DBC-GGz beroepentabel. Wel: samen verkennen beste plaats geestelijke verzorging binnen het huidige zorgstelsel 20 juli 2017. Vanaf 1 januari kunnen gemeentes jeugd-GGZ niet meer contracteren en bekostigen met DBC-systematiek. Gemeentes moeten overstappen 21 nov 2008. Een DBC is een administratieve code die de zorgvraag diagnose en de. In de DBCs voor de GGZ minder gedetailleerde gegevens verwerkt Dit noemen we de Diagnose Behandel Combinatie DBC. Deze factuur wordt naar uw zorgverzekeraar gestuurd. Als uw behandeling langer duurt dan een jaar Inleiding. U gaat wellicht gebruikmaken van de zorg van GGz Breburg. Verrekening via een DBC houdt in dat per behandelperiode of behandeljaar een Uitleg Diagnose Behandel Combinatie DBC. Geachte patint, De huisarts of praktijkondersteuner-ggz behandelt u bij uw psychische klachten. Provico 20 aug 2014. Wordt de privacyverklaring met de factuur meegestuurd, dan hoeft er geen Diagnose Behandel Combinatie DBC op de factuur te worden diagnose behandel combinatie ggz Binnen de Praktijk voor Psychotherapie Nieuw Gastel bieden wij specialistische GGZ in een kleinschalige, prettige omgeving diagnose behandel combinatie ggz De documentatie over de dbc-systematiek en DIS wordt in de loop van 2018 aan de nieuwe. Ga voor deze downloads naar het downloadcentrum voor de ggz.